Moscovici i Bruner, l’esforç per estudiar el sentit comú

“Contràriament a una concepció elitista, el sentit comú no és de cap manera “ignorància” o pensament il·lògic o erroni. De fet, és un ric coneixement, un pensament estructurat, una espècie de ciència popular. Ha de ser bastant coherent perquè el llenguatge i la nostra vida diària depenen d’aquests coneixements de sentit comú. Per açò defense la valorització i l’estudi del sentit comú del qual depenen la majoria de les nostres pràctiques socials”. Aquest paràgraf és un extracte d’aquesta entrevista
Commentvoit-onlemondeRepresentationssocialesetrealite

Es tracta d’una entrevista realitzada al juny de 1998 i reeditada per la revista francesa Sciences Humaines a l’octubre de 2017. Ara que estem acabant de llegir l’obra “Actos de Significado” de Jerome Bruner podem apreciar les connexions existents entre el concepte de psicologia popular de Jerome Bruner i la teoria de les representacions de Moscovici que ens proposem conèixer en les pròximes setmanes.

Ací teniu una llarga entrevista amb un Jerome Bruner que ronda ja els noranta anys i que s’ha convertit en una referència a la psicologia mundial: Entrevista amb Bruner

Feu un comentari


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 13 3 ?